3-TEK er et resultat av det etablerte samarbeidet mellom bedriftene Stavanger Installasjon, GK Norge og Hellevik VVS. Gjennom samarbeidet kan vi levere konkurransedyktige tilbud på komplette tekniske entrepriser og følge opp installasjoner og utstyr gjennom gode serviceavtaler.

Besøk 3-Tek sin nettside her.