Vi har serviceavtaler med flere butikker og firmaer i distriktet. I tillegg utfører vi service hos privatpersoner.