Stavanger Installasjon, Solland Elektro, Rogaland Elektro og Rønning Elektro har gått sammen og dannet selskapet R2S Elektro AS. Dette har vi gjort for å gi økt konkurranse på de store elektroentreprisene i Norge.